2020 AHA Guidelines for CPR & ECC are coming soon! New Guidelines resources and BLS, ACLS, and PALS products reflecting the updated science will be available on October 21, 2020 after 9:00 a.m., Central Time.

FREE SHIPPING on orders of $100 or more  details

E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

AHA Product Number
15-2501
American Heart Association
ISBN: 978-1-61669-485-2
 • Student Manual
 • Digital eBook
 • Student
 • BLS
Regular Price $19.00 $19.00 Instock
E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

Description


Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.

Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.

Included with Purchase


Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej>/h3>

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej zapewnia wygodny, szybki dostęp do najważniejszych informacji uwzględnionych na kursie BLS, np. kwestii kluczowych i algorytmów. Można z niej w prosty sposób korzystać na tablecie lub smartfonie. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

Technical Requirements


Product Specifications


 • Associated Course BLS
 •    
 • Format Digital eBook
 •    
 • Product Type Student Manual
 •    

Fulfillment Details


Continuing Education Information
Gift With Purchase


Audience


Product Details

Description

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.

Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.

Included with Purchase

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej>/h3>

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej zapewnia wygodny, szybki dostęp do najważniejszych informacji uwzględnionych na kursie BLS, np. kwestii kluczowych i algorytmów. Można z niej w prosty sposób korzystać na tablecie lub smartfonie. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

Product Specifications

 • Associated Course BLS
 • Format Digital eBook
 • Product Type Student Manual
Student Manual
Student Manuals are designed for use by a single user as a student reference tool pre- and post-course.
Basic Life Support
Basic Life Support (BLS)
Basic Life Support (BLS) for healthcare professionals trains participants to promptly recognize several life-threatening emergencies, give high-quality CPR, deliver appropriate ventilations and provide early use of an AED.
© 2019 American Heart Association, Inc. All rights reserved.