E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

AHA Product Number
15-2501
ISBN: 978-1-61669-485-2
 • Student Manual
 • Digital eBook
 • Student
 • BLS
Regular Price $19.00 $19.00

Description


Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.

Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.

Included with Purchase


Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej>/h3>

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej zapewnia wygodny, szybki dostęp do najważniejszych informacji uwzględnionych na kursie BLS, np. kwestii kluczowych i algorytmów. Można z niej w prosty sposób korzystać na tablecie lub smartfonie. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

Technical Requirements


Product Specifications


 • Associated Course BLS
 •    
 • Format Digital eBook
 •    
 • Product Type Student Manual
 •    

Fulfillment Details


Continuing Education Information
Gift With Purchase


Audience


Product Details

Description

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.

Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.

Included with Purchase

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej>/h3>

Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej zapewnia wygodny, szybki dostęp do najważniejszych informacji uwzględnionych na kursie BLS, np. kwestii kluczowych i algorytmów. Można z niej w prosty sposób korzystać na tablecie lub smartfonie. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).

Product Specifications

 • Associated Course BLS
 • Format Digital eBook
 • Product Type Student Manual
Student Manual
Student Manuals are designed for use by a single user as a student reference tool pre- and post-course.
Basic Life Support
Basic Life Support (BLS)
Basic Life Support (BLS) for healthcare professionals trains participants to promptly recognize several life-threatening emergencies, give high-quality CPR, deliver appropriate ventilations and provide early use of an AED.
More In BLS
HeartCode® BLS HeartCode® BLS
Basic Life Support (BLS) Provider Manual Basic Life Support (BLS) Provider Manual
Basic Life Support (BLS) Provider Manual eBook Basic Life Support (BLS) Provider Manual eBook
Basic Life Support (BLS) Instructor Manual Basic Life Support (BLS) Instructor Manual
© 2019 American Heart Association, Inc. All rights reserved.